Monday, July 19, 2004


Kumudu flowers Posted by Hello

1 comment:

kumarapadma said...

udaya pibidena nelum samada
savasa hekilena bava asa
dukin henduva sanda kumariya
kandulu diyamatha sala sala

kumudu mal vee kandulu bindu ea
sanda kumariya senasuva
soba dahamata mevani upama
yoda kaviyan kavikala.

-kumarapadma kumaragama
kumara@kumagai.lk